Als stenen konden spreken - René Lust - BouwCenter Filippo, BeverwijkDisclaimer


De website en alle onderdelen daarvan, met uitzondering van bepaalde (hyper)links, zijn eigendom van René Lust. Het is niet toegestaan om de site of gedeelten daarvan openbaar te maken, te kopiëren of op te slaan zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van René Lust. Deze toestemming is niet benodigd voor persoonlijk, niet commercieel gebruik.
 
De op deze website getoonde informatie wordt door René Lust met constante zorg en aandacht samengesteld. Desalniettemin is het mogelijk dat informatie die op de site wordt gepubliceerd onvolledig en/of onjuist is.
 
De informatie op de site wordt geregeld aangevuld en/of aangepast. René Lust behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving door te voeren.
 
Alle informatie, producten en diensten worden aangeboden in de staat waarin zij zich feitelijk bevinden en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van hun verkrijgbaarheid, deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.
 
Hoewel René Lust alles in het werk stelt om misbruik te voorkomen, is René Lust niet aansprakelijk voor informatie en/of berichten die door gebruikers van de website via Internet verzonden worden. 
René Lust sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met de website.


Besmet met het murenvirus? Schroom niet om er een foto van te schieten,
als je het adres maar noteert. E-mail de bijlage aan


Bouwcenter Filippo :: .
© 2019 BouwCenter Filippo